Notice: Undefined index: selected in /home/routingcostadaur/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-lazy.php on line 134

Política de privacitat

Política de privacitat
Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, routingcostadaurada informa a l’Usuari que és titular d’un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), en els quals les seves dades queden incorporades i són tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i realitzar operacions comercials amb routingcostadaurada. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure als nostres continguts i processar les sol·licituds realitzades al nostre portal.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens envieu seran incorporades al nostre Fitxer de USUARIS DE LA WEB, titularitat de routingcostadaurada. Aquest fitxer té implementades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

NAVEGACIO
En navegar per les nostres pàgines webs els servidors d’Internet s’emmagatzemaran seva adreça IP en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. La seva adreça IP serà utilitzada més per realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES.
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a routingcostadaurada exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

routingcostadaurada no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. Es exonera el Prestador de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per routingcostadaurada sempre que procedeixi de fonts alienes a l’empresa.

EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O OPOSICIÓ.
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a C / De l’vent 10 Baixos 2 43480 Vila-seca, o al correu electrònic: routingcostadaurada@gmail.com juntament amb prova vàlida en dret , com fotocòpia del DNI o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT.
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de routingcostadaurada, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
routingcostadaurada es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

¡Gracias por confiar en Routing Costa Daurada Dismiss